Effort (aiemmin Designer as Feminist, perustettu Helsingissä 2016) on löyhä kollektiivi, jossa tutkitaan miten muotoilu ja feminismi limittyvät, ovat ristiriidassa tai voisivat tukea toisiaan. Tällä hetkellä projektissa on mukana neljä muotoilun ja arkkitehtuurin parissa toimivaa ammattilaista, jotka pyrkivät etsimään ja vahvistamaan feministisiä käytäntöjä ja toimintaa suunnittelualoilla.

─────────────────────────────────────
Effort (formerly Designer as Feminist, est. 2016 in Helsinki, Finland) is a loose collective that explores how design and feminisms overlap, conflict and could work together. Currently engaged are four people from design and architecture, who aim to develop and support egalitarian conventions in and for those fields.

mukana nykyisin \ involved at present:
Aliisa Talja, Eevi Saarikoski, Roby Redgrave, Marja Rautaharju

mukana aiemmin \ involved in the past:
Pauliina Nykänen and Henna Herranen

nettisivun suunnittelu \ web design: Roby Redgrave
fontit \ typefaces: tatti by Mikko Varakas, Arial by Patricia Sanders and Robin Nicholas
webhotelli \ shared hosting at 1984
sisällönhallinta-ohjelmisto \ website built with Indexhibit

-
muokattu \ edited 23.2.2021