EFFORT (formerly known as Designer as Feminist, est. 2016 in Helsinki, Finland) is an emerging self-organized platform for exploring how design and feminisms overlap, conflict and could work together. Currently engaged are six practitioners of design and architecture, working to develop and support egalitarian conventions in and for the fields of design and architecture.

─────────────────────────────────────

EFFORT (aiemmin Designer as Feminist, perustettu Helsingissä 2016) on itsenäinen alusta, jonka puitteissa tutkitaan miten muotoilu ja feminismi limittyvät, ovat ristiriidassa tai voisivat tukea toisiaan. Tällä hetkellä projektissa on mukana kuusi muotoilun ja arkkitehtuurin harjoittajaa, jotka pyrkivät etsimään ja vahvistamaan feministisiä käytäntöjä ja toimintaa suunnittelualoilla.

⤷ people: Aliisa Talja, Eevi Saarikoski, Henna Herranen,
Marja Rautaharju, Pauliina Nykänen and Robynn McPherson

✴ web design by Robynn McPherson
tatti typeface by Mikko Varakas
✴ shared hosting at 1984
✴ website built with Indexhibit

-
edited \ muokattu 1.10.2019