[english below]

Missä mennään? Koloniaalisuudesta ja muotoilusta

Sanasto / Glossary
kieli / language: FIN & ENG
sivumäärä / pagenumber: 30
julkaistu / published on: 20.9.2021

LATAA → (PDF 55.2MB)

Tämä sanasto esittelee perusteita, joita muotoilualojen ammatinharjoittajien tulisi tietää koloniaalisuudesta työskennellessään nykypäivän maailmanlaajuisessa, verkostoituneessa kontekstissa. Sanasto perehdyttää käsitteisiin, jotka auttavat valottamaan kolonialismin perintöä ja tekevät näkyväksi dekoloniaalisia kamppailuja; osa sanaston termeistä voi myös toimia käsitteellisinä työkaluina luovien alojen ammatinharjoittajille.

Suomessa kolonialismia käsittelevät keskustelut on harvoin suunnattu muotoilijoille, eikä niitä juurikaan käydä suomeksi. Kolonialismi on vaiettu aihe; Suomen valtion rajojensa sisällä käyttämästä koloniaalisesta vallasta ja muualla harjoitetun kolonialismin Suomelle tuottamasta hyödystä ei puhuta, eikä niistä opeteta kouluissa.

Koimme tärkeäksi oppia lisää kolonialismista. Tutustuessamme muualla ja muilla aloilla tehtyyn tärkeään akateemiseen ja aktivistiseen työhön, halusimme jakaa tietoa helpommin myös suomessa toimiville suunnittelijoille. Näin syntyi idea sanastosta muotoilijoille – vaikka toivomme sen tietysti olevan hyödyllinen myös muille.

Tämä sanasto ei ole kaikenkattava. Mitä paremmin perehdyimme aiheeseen, sitä syvällisemmin sitä ymmärsimme, ja sitä enemmän sanastoon olisi voinut lisätä uusia näkökulmia. Lopullisessa sanastossa yritimme parhaamme helpottaaksemme monimutkaiseen aiheeseen tutustumista, kuitenkaan yksinkertaistamatta sitä liikaa. Käsitteiden selitysten lisäksi kokosimme luku-/kuuntelu-/katseluvinkkejä, neuvoja sekä suosituksia, jotka voivat auttaa muotoilijoita tekemään suunnittelutyötä kolonialismin värittämässä globaalissa kontekstissa.

Teimme taustatutkimuksen sekä ajattelu- ja kirjoitustyön sanastoa varten alunperin englannin kielellä. Suomenkielistä versiota varten käänsimme joitakin käsitteitä itse, tai käytimme toisten kirjoittajien tekemiä, vielä vakiintumattomia käännöksiä. Kielten välillä oli tarkkuus- ja määritelmäeroja: joillakin englanninkielisillä termeillä oli useita suomenkielisiä vastineita, ja päinvastoin. Käännösprosessin aikana saimme mahdollisuuden ajatella ja sanallistaa joitakin ajatuksia ensimmäistä kertaa omalla äidinkielellämme. Se oli haastavaa ja innostavaa. Toivomme, että suomenkielinen keskustelu kasvaa ja vahvistuu, ja että paikalliseen kontekstiimme sopivia, sitä kuvaavia uusia käsitteitä luodaan. Jos löydät sanastosta virheitä tai osaat ehdottaa parempia/vakiintuneempia käännöksiä, ota meihin yhteyttä!

Haluamme kiittää erityisesti tutkijoita, Pedro Oliveiraa ja Áile Aikiota, jotka ottivat osaa sanaston tekemiseen.

Sanaston teksti \ Glossary text: Aliisa Talja & Eevi Saarikoski
Yhteistyökumppanit \ Collaborators: Áile Aikio, Pedro Oliveira & Marja Rautaharju
Graafinen suunnittelu \ Graphic design: Roby Redgrave & Samar Zureik
Taloudellinen tuki \ Financial support: Kari Mattila foundation

─────────────────────────────────────
[ENG]

Where are we? Grasping coloniality and design

DOWNLOAD → (PDF 18.3MB)

This glossary lays out the basics of what practitioners in and around design should know about coloniality when practicing design in global, networked contexts. It introduces concepts which help highlight legacies of colonialism, make visible decolonial struggles and some which may work as conceptual tools for creative practitioners.

In Finland, discussions about colonialism are rarely aimed at designers, and especially not in Finnish. Finnish colonialism is a silenced topic; neither colonial power used by the Finnish state within its’ borders, nor profits gained by Finland from colonialism abroad are talked about, or widely taught in schools.

We found it important to learn more about coloniality. When getting to know the excellent research and decolonial work academics and initiatives were doing elsewhere and in other fields, we wanted to expand and make this work more accessible to designers in Finland. This is how the idea of a glossary for designers came about – though we hope others will also find it useful.

This glossary is by no means comprehensive. The more we read, the more nuanced our understanding got, and the more concepts and details we could have included. We did our best to balance the problems of simplification with ease of accessing a complex topic. In addition to explanations of words and concepts, we have added reading/listening/watching recommendations and tips and advice to help designers question how they design in a global context fundamentally shaped by colonialism.

We did the research, thinking and writing about colonialism for this glossary initially in English. For the Finnish version we translated some concepts ourselves, or used yet unestablished translations by others. Precision and definitions differed between the languages as some words in English had many equivalents in Finnish, and vice versa. During the translation process we got to think and vocalise some of these ideas for the first time in our native tongue. It was challenging and exciting. We wish that the discussion in Finnish grows and strengthens and that new concepts that fit and describe our local context, are coined. If you find any errors or can suggest better or more established translations, please let us know!

We would especially like to thank academics Pedro Oliveira and Áile Aikio, who contributed to the glossary.

-
muokattu \ edited 20.9.2021

http://efforthelsinki.fi/files/gimgs/th-17_Screen Shot 2021-09-20 at 4_57_59 PM.png
http://efforthelsinki.fi/files/gimgs/th-17_Screen Shot 2021-09-12 at 2_55_07 PM.png
http://efforthelsinki.fi/files/gimgs/th-17_Screen Shot 2021-09-23 at 11_57_47 AM.png