[ english below ↓ ]

Effortin toiminta rakentuu feministisille pyrkimyksille suunnittelun alalla. Etsimme, pohdimme, kirjoitamme ja jaamme toimintatapoja, joiden avulla me ja muut muotoilijat ja arkkitehdit voisivat työskennellä tasa-arvoisemmin ja kestävämmin. Toimintamme on paikallista ja itseorganisoitua, tällä erää työskentelemme pääosin ilman ulkopuolista rahoitusta. Tälle sivustolle dokumentoimme ja arkistoimme toimintaamme. Etsimme uusia rahoituslähteitä tukemaan tulevia unelmia ja hankkeita.

Vuonna 2017 Designer As Feminist -työpajan järjestämistä tuki rahallisesti TTE-rahasto ja Kari Mattilan säätiö.
Vuonna 2018 Koneen säätiö tuki tutkimustamme ja toimintamme suunnittelua ponnistusapurahalla.
Vuonna 2019 tämän nettisivun suunnittelua ja ulkoasun koodaamista tuki Grafia.
Vuonna 2020 rahoitamme omaa toimintaamme. Koska emme saa ulkopuolista tukea työllemme, kiinnitämme erityistä huomiota yhteisen toimintamme vaatimiin resursseihin. Pyrimme työskentelemään voimavaramme huomioiden ja olemaan läpinäkyviä toimintatavoistamme, tavoitteistamme kuten myös vastoinkäymisistä.

─────────────────────────────────────
Effort is making feminist efforts in the field of design. We explore, think, write and share tactics that aim to support us and other designers and architects work in more equitable and more sustainable ways. Our work is local, self-organized and currently mostly unfunded. This is the documentation and archive of that work. We are searching for new funding opportunities for our future operations and dreams.

→ In 2017 the Designer As Feminist workshop was supported by TTE-fund and Kari Mattila foundation.
→ In 2018 our research and planning was kindly funded by Kone Foundation.
→ In 2019 designing and coding this website was supported by Grafia.
→ In 2020 we are operating as a self-funded group. As we currently have no funding for this year, we are paying special attention to the intensity of our collective work. In principle, we strive for an emotionally sustainable way of working, embracing a transparency of resources, methods, objectives and obstacles.

-
muokattu \ edited 9.10.2020